ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ

Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Κώτσος Δημητρίου  ο Αρβανίτης

Ο τρισέγγονος του θρυλικού ήρωα της επανάστασης του 1821 Κώτσου Δημητρίου – Αρβανίτη, Αντώνιος Ευαγγ. Αντωνίου Αρβανίτης, τόλμησε και κατόρθωσε το ακατόρθωτο, να μας παραδώσει ένα έξοχο βιβλίο για τη ζωή και τους αγώνες του ήρωα που πρόσφερε πολλά στην επανάσταση και δραστηριοποιήθηκε και στην Εύβοια, μαζί με τον Αγγελή Γοβιό.
Ύστερα από μεγάλο και κοπιαστικό διάστημα αναζήτησης στοιχείων από ιστορικούς ειδικούς, εγγράφων αλλά και προφορικές μαρτυρίες μας παραδίδει ένα έργο μεγάλης ιστορικής αξίας 486 σελίδων, με πλουσιότατη βιβλιογραφία που μέσα από κει, εκτός από την ζωή και δράση του Κώτσου Δημητρίου, γίνεται και μια περιληπτική αναδρομή στην αέναη πορεία και συνέχεια του Ελληνισμού
Το βιβλίο μπορείτε να το προμηθευτείτε
Ακαδημίας 78 Δ (Π.Ε.ΦΙ.Π)
Τηλέφωνα. 2103838496
                   2103822586Βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα
Αντωνίου Ευαγγ. Αντωνίου-Αρβανίτη

Ό Αντώνιος Ευαγγ. Αντωνίου - Αρβανίτης, είναι απόγονος, εκ πατρός, του Ήρωα και θρυλικού Οπλαρχηγού τής Εύβοιας κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, Κώτσου Δηµnτρίου. Γεννήθηκε στην Αμφιθέα Ευβοίας, την 30.1.1925. Σπουδές Δηµοτικό Σχολείο Αµφιθέας. Α' Γυµνάσιο και Λύκειο (Όκτατάξιο) Χαλκίδος. Πτυχιούχος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, τότε (Α.Σ.Ο. & Ε.Ε.) και μεταπτυχιακή επιµόρφωση στο ίδιο Πανεπιστήµιο, ως και σε Ινστιτούτα ειδικά για ανώτατα τραπεζικά Στελέχη πτυχιούχων Πανεπιστηµίων (τραπεζική και Πιστωτική Πολιτική κ.λ.π.).
Στρατεύθηκε το 1947 ως το τέλος του 1949. Τριετία λόγω του Συµµοριτοπολέµου η Εµφυλίου πολέµου. Με αρίστευση σε διαγωνισµό τής Eµπoρικής Τράπεζας τής Ελλάδος, προσελήφθη τον Δεκέµβριο του 1949 ως υπάλληλος και υπηρέτησε σε όλα τα Τµήµατα και Υπηρεσίες του Κεντρικού Καταστήµατος στην Αθήνα. Την 9.7.1962, η Διοίκηση τον απέσπασε στο Κεντρικό Κατάστηµα της Τράπεζας Πειραιώς (Σταδίου και Κοραή), λόγω αγοράς τής δευτέρας από την πρώτη, για τον εκσυγχρονισµό του συστήµατoς των τραπεζικών εργασιών της. Η αποστολή του αυτή έθεωρήθη από. τον Διoικητή τής Εµπορικής Τράπεζας, Καθηγητή και Πρύτανη Πανεπιστηµίoυ Στρατή Ανδρεάδη, ως άκρως επιτυχής και έβραβεύθη µε τίτλο και χρηµατικό ποσό. Την 2.4.1963, Ιδρύθnκε η πρώτη Επενδυτική Τράπεζα στην Ελλάδα, η Τράπεζα 'Επενδύσεων. Ό ως άνω Διοικητής, των πέντε (5) Eλληνικών Τραπεζών:Εµπορικής, Ιονικής - Λαϊκής, Πειραιώς, Αττικής και Επενδύσεων µε τα εκατοντάδες Kαταστήµατά τους, σε όλη την Ελλάδα, επέλεξε τον Αντώνιο Αντώνιου - Αρβανίτη ως τον άριστο των αρίστων, όπως ανέφερε εις την Εγκύκλιό του προς τις Τράπεζες, ως Διευθυντής της νέας Τράπεζας Επενδύσεων από της Ιδρύσεώς της (2.4.1963) έως τnν l.10.1980, με σπουδαία τη δράση της. του απενεµήθη περγαµηνή, εύφημος μνεία, βαρύτατο χρυσό έπαθλο, δια τις πολύτιµες υπηρεσίες του προς την Τράπεζα 'Επενδύσεων. Από 2.10.1980 επανήλθε στην Εµπορική Τράπεζα και του ανετέθη η Γενική Διεύθυνση στις πλέον σοβαρές Διευθύνσεις 31. 12.1984, ότε και συνταξιοδοτήθnκε.
Επί Οικουμενικής Κυβερνήσεως Τζαννή Τζαννετάκη) και Διοικnτού Τράπεζας Μιχαήλ Βρανοπούλου και κατ' εντολή τού Πρωθυπουργού, επελέγη ως μέλος τού Διοικnτικού Συμβουλίου της Τράπεζας, 1989 - 1993, εν αγνοία. του, εκ των υπnρετnσάντων σε αυτήν ως το εμπειρότατο, εντιμότατο και ακέραιο Στέλεχος επί τη βάσει των στοιχείων των φακέλων της Τράπεζας.
Έκτός της συμμετοχής του στο Διοικnτικό Συμβούλιο της Τράπεζας, ώρίσθnκε Πρόεδρος τού 14/μελούς Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, Πρόεδρος τού Συμβουλίου Παραπόνων τού Προσωπικού της Τράπεζας, και εκπρόσωπός τnς στο Διοικnτικό Συμβούλιο τού Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε (Ταμείον Συντάξεων), στο όποιο πρόσφερε ύψιστη υπnρεσία διασώσεώς του, από τον νόμο του τότε Υπουργού Εργασίας κ. Δnμnτρίου Σιούφα, εναντιωθείς στερρώς στο Συμβούλιο προς τον Υπουργό, επί πρωθυπουργίας Κων/νου Μητσοτάκn.

Ή Κοινωνική και Φιλανθρωπική δράση του:

ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΙ: 1) 'Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσnς Φίλων των Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.) από της ιδρύσεώς τnς έως σήμερα, πού ο Σύλλογος αυτός έχει παγκόσμια εμβέλεια, όπου υπάρχει Έλλnνας και Ορθόδοξος απανταχού Γης. 2) Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος επί τρεις συνεχόμενες διετίες του Πανελλnνίου Συλλόγου Ορθοδόξου και Βυζαντινής Παραδόσεως «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΆΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» 1978 - 1983 και Α Άντ/δρος 1984-1986, ότε και απεχώρnσε λόγω φόρτου υποχρεώσεών του. 3) Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του «Πανελλnνίου Συλλόγου Θεομnτορικών Προσκυνημάτων» (ΠΑ.ΣΥ.ΘΕ.Π.) 1986 έως σήμερα. 4) Αντιπρόεδρος της Επιτροπής τού Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ηλιουπόλεως (1989-1993). 5) Αντιπρόεδρος τού Διοικnτικού Συμβουλίου της Πανελλnνίου Ορθοδόξου Ενώσεως (Π.Ο.Ε.) και της Εφnμερίδας «Ορθόδοξος Τύπος» (1973 - 2000). 6) 'Ιδρυτής και συντάκτnς τού Καταστατικού του Συλλόγου Αμφιθεατών Ευβοίας «Η ΆΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» και Πρόεδρός του από της ιδρύσεώς του (1983) έως σήμερα. 7) Ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος τού Συλλόγου «Άγιος Νικόδnμος ο Αγιορείτnς» από της ιδρύσεώς του έως σήμερα. 8) Ιδρυτής και Πρόεδρος του Συλλόγου Ι.Ν. Άγίου Δnμnτρίου Άργυρουπόλεως (2002 έως σήμερα), 9) Μέλος της Εταιρείας Φίλων τού Λαού (Λαϊκό Πανεπιστήμιο), 10) 'Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Προστασίας Άγέννnτου Παιδιού (1972 έως σήμερα).

ΙΔΡΥΜΑΤΑ: 1) 'Ιδρυτικό µέλος και Ταµίας τού 'Ορθοδόξου Ιδρύµατος «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» (1975 έως σήµερα). 2) 'Ιδρυτικό µέλος τού Ιδρύµατος Προστασίας Ηθικών και Πνευµατικών Αξιών (Ι.Π.Η.Π.Λ). 3) Ιδρυτικό µέλος και Ταµίας τού Ιδρύµατος Άντιµετωπίσεως Δηµογραφικού Προβλήµατος (Ι.ΛΔΗ.Π.) (1988 έως 27.3.1995).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ, συµµετοχή στα: 1) Σύνδεσµο Πτυχιούχων τού Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (πρώην ΑΣ.Ο & Ε.Ε.), 2) Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδος καί 3) Σύλλογο Συνταξιούχων Εµπορικης Τράπεζας.

Εκδόσεις, Μελέτες, Συγγράµµατα, Δηµοσιεύσεις, Διαλέξεις: α) Σύγγραµµα, Βιβλίο Πινάκων, Άριθµοδεκτών, Άποδοτικότητας και Λειτουργίας Τραπεζών. Πρωτότυπο στο είδος του. Έτoς 1969. β) Σύγγραµµα, σε συνεργασία, μελέτης τού Ελληνικού Τραπεζικού Συστήµατος, Αύγουστος 1979. γ) Βιβλίο 'Οργάνωσης σε 5 Τοµείς της Διευθύνσεως τού Γενικού Λογιστηρίου της Εµπορικής Τράπεζας, 'Ιανουάριος 1984. Δηµοσιεύσεις άρθρων και μελετών του σε ηµερήσιο και περιοδικό Τύπο (Εφηµερίδες και Περιοδικά) Αθηνών. Oµιλίες από Ραδιοφωνικούς και Τηλεοπτικούς Σταθµούς Ε.Ρ.Τ., ΕΡΤ2 (πρώην Υ.ΕΝ.Ε.Δ.), ΕΤ3 ως και από ιδιωτικούς Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθµούς, με θέµατα: Πολύτεκνη Οικογένεια, ΟΙ Εθνοκτόνοι Νόµοι, όπως: Αυτόµατο Διαζύγιο (διάλυση της ευλογηµένης οικογένειας), Άποποινικοποιήσεις Μοιχείας, Αµβλώσεων (εκτρώσεων) ανυπερασπίστων εµψύχων εµβρύων, συζήσεις «συντρόφων» κλπ.

Διακρίσεις: Α' Στον Επαγγελµατικό Τοµέα: 1) Διήλθε όλη την κλίµακα της Ιεραρχίας της Επετηρίδας, από τον κατώτατο έως τον ανώτατο βαθµό. 2) Συµµετείχε σε όλα τα Συµβούλια της Τράπεζας, ως και στα των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Εµπορίου, Νοµισµατικής Επιτροπής και Ένωσης Ελληνικών τραπεζών για θέµατα πού αφορούσαν στην Τράπεζα. 3) Βραβεύσεις από τις Τράπεζες Επενδύσεων και Εµπορική με Επαίνους και Έπαθλα βαρύτιµα.

Β' Στον Κοινωνικό - Φιλανθρωπικό Τοµέα: 1) Αριστείον (Βραβείον) από την ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ ΑΘΗΝΩΝ το 1979 για τη δράση της Π.Ε.ΦΙ.Π. σε χρόνο µμόλις 7 ετών τότε. 2) Τον Σύλλογο Ελλήνων Λογοτεχνών δύο φορές, Διπλώµατα - Βραβεία «ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ» την 31.3.1979 και την 22.12.1984. 3) Τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. 4) Το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, Πατριάρχης κυρός Δηµήτριος. 5) Τούς Πατριάρχας Ιεροσολύµων, Αλεξανδρείας, Μόσχας Ρωσσίας και Σόφιας Βουλγαρίας. 6) Την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. 7) Τούς Άρχιεπισκόπους Αθηνών κυρούς Ιερώνυµον (Κοτσώνην), Σεραφείµ (Τίκαν) και Χριστόδουλον (Παρασκευαΐδην). 8) Το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας (Κ.Σ.Ο.). 9) Τον Αθλητικό Όμιλο Αμφιθέας - Ευβοίας (Μάρτιος 2002). 10) Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ι.Ν. Άγίας Τριάδος Αμφιθέας Ευβοίας. 11) Τον Μορφωτικό Σύλλογο Βούνων Ευβοίας και άλλα.

Ποτέ δεν ανήκε ή εντάχθηκε σε πολιτική η κομματική Παράταξη. Αγαπά και λατρεύει την Πατρίδα του, όπως όλοι οι Έλληνες.

Το σύνθημά του είναι: Αγάπησε τον πλησίον σου και βοήθησέ τον με την καρδιά σου.

Την 25.1.2004, ο Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ξηροχωρίου και Βορείων Σποράδων Κύριος Κύριος Χρυσόστομος (Τριανταφύλλου) τον προχείρισε από Ψάλτη σε Αναγνώστη, στον Ι Ναό Αγίας Τριάδας Αμφιθέας.

ΟΙκογενειακή Κατάσταση:
'Έγγαμος (18.4.1955). Σύζυγος Μαρία Σταματίου Κανάρη. Γόνος ιστορικής οικογένειας, του Μπουρλοτιέρη Κωνσταντίνου Κανάρη, Ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Διδασκάλισσα. Τέκνα, δύο θυγατέρες, Ειρήνη (1956), και Βασιλική (1963), Καθηγήτριες με μεταπτυχιακά η πρώτη στην Αγγλία, η δεύτερη στη Νέα Υόρκη Αμερικής. Η Ειρήνη Καθηγήτρια Αρσακείου Ψυχικού και η Βασιλική Καθηγήτρια σε Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι Αμερικής επί 13 έτη μαζί με το σύζυγό της στο ίδιο Πανεπιστήμιο, τώρα πλέον της lΟετίας στα Σχολεία Γείτονα Βάρης. Έγγαμες και οι δύο. της Ειρήνης σύζυγος ο Κλεάνθης Ί. Ισραηλίδης και της Βασιλικής ο Χρίστος Δουληγέρης, αμφότεροι Καθηγηταί Πανεπιστημίων. Εγγόνια πέντε. ΕΙρήνη δύο τέκνα. Η θυγατέρα της Καθηγήτρια και ο Γιος σε μεταπτυχιακό (Διδακτορικό) στην Αγγλία. ΒΑ. Βασιλική τρία τέκνα. Η πρώτη για Master στο Cοlumbia Νέα Υόρκης Αμερικής, ο δεύτερος Β' /ετής φοιτητής Πολυτεχνείου (Μετσόβειο) Αθηνών και η τρίτη Γ' Λυκείου, Σημαιοφόρος. 'Όλα τα Εγγόνια αριστούχα με υποτροφίες. Διαμονή, όλοι μαζί σε Ιδιόκτητη 4/ώροφη οικοδομή στην Αργυρούπολη. Ευχαριστούν τον Κύριο και την Παναγία για την Ευλογία και την Προστασία τους

2 σχόλια:

ARVANITES είπε...

Καλημέρα.
Ονομάζομαι Νικόλαος Αρβανίτης, έχω γεννηθεί το 1951 στη Χαλκίδα και κατάγομαι από τις Στρόπωνες, ως τρίτο κατά σειρά παιδί του Στροπωνιάτη, Αθανάσιου Αρβανίτη (1910 - 1963).
Ο πατέρας μου Αθανάσιος Αρβανίτης, ήταν δισέγγονος του οπλαρχηγού Γιαννάκη Δημητρίου Αρβανίτη, ενός εκ των δύο αδελφών του οπλαρχηγού Κώτσου (ή Κώτσα, ή Κώτζου ή Θηβαίου) Δημητρίου Αρβανίτη, χασάπη το επάγγελμα. Η ταπεινότης μου τυχαίνει να είναι απ΄ ευθείας τρισέγγονος του οπλαρχηγού Γιαννάκη Δημητρίου Αρβανίτη και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος γι΄ αυτό, αλλά και για την έμμεση συγγένειά μου με τον οπλαρχηγό Κώτσο Δημητρίου Αρβανίτη, αλλά και του λιγότερο γνωστού αδελφού τους, Μιτάκη (ή Μητσάκη) Δημητρίου Αρβανίτη.
Εντελώς τυχαία, επειδή ως υπερήφανος Έλληνας - Αρβανίτης ασχολούμαι με το θέμα "Αρβανίτες" εκτενέστερα και όχι υστερικά οικογενειακά ή εγωπαθητικά, έπεσα πάνω στην ανάρτησή http://stenievias.blogspot.gr/2013/03/1821.htmlhttp://stenievias.blogspot.gr/2013/03/1821.html και στη συνέχεια στη ταυτόσημη ανάρτηση της σελίδας http://www.dirfys.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2931%3Akotsos-dimitrioy-o-arvanitis&catid=8%3A2011-03-01-14-33-11&Itemid=1 καθώς και στη παρούσα δική σας.
και ομολογώ δεν ενθουσιάστηκα για την εγωπαθητική αυτοπροβολή του κ. Αντωνίου (αυτοκαταργηθέντος Αρβανίτη)
Καλώς ή κακώς, ο κ. Αντώνης Αντωνίου είναι θείος μου, ως πρωτοξάδελφος (αν θυμάμαι καλά) του πατέρα μου. Εκ γεννήσεώς του, το επίθετό του ήταν Αντώνιος Ευαγγέλου Αρβανίτης και αυτά που αφηγείται στο αυτοπροβολικό-εγωπαθητικό σύγγραμμά του, για την αλλαγή του επωνύμου του από Αρβανίτης σε.... Αντωνίου, είναι φαιδρά και αναληθή. Ο πατέρας του ήταν ένας απλός χωροφύλακας (και εν τέλει ενωματάρχης) και είχε διοριστεί σε αυτή τη θέση, ως Ευάγγελος Αρβανίτης. Επομένως, το ιστορικό και τιμητικό για τη φάρα μας επίθετο "Αρβανίτης" δεν στάθηκε εμπόδιο για τον... διορισμό του, ποσώς δε για επαγγελματική ή κοινωνική εξέλιξη του πατρός χωροφύλακα. Το κόμπλεξ (πιθανόν από πειράγματα συνομηλίκων του - που κάποτε συνηθιζόταν και έντονα) ή αν θέλετε η κουτοπονηριά, όπως μου έλεγαν συγγενείς μου, υπήρχε στον ίδιο τον Αντώνιο (πρώην Αρβανίτη) Αντωνίου, που δεν.... άντεχε και δεν ήθελε το επίθετο Αρβανίτης!!!
Ο κ. Αντώνιος Αντωνίου, στα στερνά του, κάνει πολλούς ακροβατισμούς και παραποιήσεις της αλήθειας, και δεν κάνει κάτι απλό: γιατί δεν συμπεριλαμβάνει στο εγωπαθές "βιβλίο" του, που ψευδεπιγράφως τιτλοφορεί με το όνομα του καπετάν Κώτσου Δημητρίου Αρβανίτη, τη πράξη αλλαγής του επωνύμου του. Έτσι απλά, για να γελάσει κάθε πικραμένος ...Αρβανίτης.
Ισχυρίζεται ο κ. Αντώνιος Αντωνίου στο... πόνημά του, ότι (ενήλικες όντες) αυτός και ο πατέρας του Ευάγγελος, δεν γνώριζαν το ιστορικό των Ηρώων (Κώτσου, Γιαννάκη, Μητάκη), ούτε ότι μπορούσαν να λάβουν ως επίθετο το "Δημητρίου" , προσπαθώντας να δικαιολογήσει το προσβλητικότατο ατόπημα, να πετάξουν αυτός και ο πατέρας του το επίθετο "Αρβανίτης" στα σκουπίδια. Ο ένας γεννημένος το 1896 και ο "συγγραφεύς" το 1925!!!! Γιατί δεν δημοσιοποίησε τη πράξη αλλαγής του επωνύμου του;;; Είναι τόσο απλό.
Και συνεχίζει με την χονδροειδέστατη αντίφαση: (σελίδα 324 γράφει: "Ο γράφων το παρόν αρύσθηκε τις πληροφορίες του, για τον οπλαρχηγό ΚΩΤΣΟ κατά την Ελληνική Επανάσταση στην Εύβοια του 1821, από τον πατέρα του Ευάγγελο Αρβανίτη του Αντωνίου και της Ασημίνας. Υπήρξε αυτήκοος συζητήσεων με πολλούς συγγενείς, από το χωριό Στρόπωνες Ευβοίας, όπου είχαν εγκατασταθεί οι οικογένειες του Κώτσου και των αδελφών του από το 1818...."
ΔΗΛΑΔΗ; Ήξερε ή δεν ήξερε;.... Μάλλον ούτε στα γεράματα αλλάζει......

ARVANITES είπε...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ......
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ .......Η αντίφαση των σπασμωδικών συμπεριφορών του κ. Αντώνιου Αντωνίου, συνεχίζεται σε άλλο σημείο, όπου αναφέρεται στο θέμα Οδυσσέα Ανδρούτσου, όπου, αλλού θέλει τα τρία αδέλφια στον Ανδρούτσο (Στερεά) και αλλού να κρύβονται στις Στρόπωνες Ευβοίας με φανταστικές ιστορίες, για τις ανάγκες της μυθοπλασίας του αυτοαποσκιρτίσαντος από το Αρβανιτέϊκο κ. Αντωνίου, περί οικογένειας του Κώτσου που κρυβόταν στις Στρόπωνες. Η αλήθεια λοιπόν είναι, ότι τα τρία αδέλφια (Κώτσος, Γιαννάκης και Μητάκης) το έσκασαν από τα Χάλια Χαλκίδας (στη Χαλκίδα απλά εργάζονταν ως κρεοπώλες) μετά την εκτέλλεση ενός αγά από τον Κώτσο. Βρέθηκαν στην Λίμνη για λίγο το 1818 ή 1819 με τον Αγγελή Γοβιό και όλοι μαζί έφυγαν στη Στερεά και εντάχθηκαν υπό τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Έπρεπε να φτάσουμε Μάϊο του 1821, μετά τη μάχη στο Χάνι της Γραβιάς, όπου Αγγελής και Αναγνώστης Γοβιοί και οι Αρβανίτες Κώτσος, Γιαννάκης και Μητάκης, επανέρχονται στην Εύβοια και αναλαμβάνουν τον επαναστατικό αγώνα με αρχικαπετάνιο τον Αγγελή Γοβιό και υπαρχηγό τον Κώτσο Δημητρίου Αρβανίτη.
Τα αδέλφια ήσαν στρατευμένα και παντρεμένα με την επανάσταση και δεν είχαν χρόνο ούτε για παντρολογήματα, ούτε για παιδιά. Ειδικά ο Κώτσος Δημητρίου Αρβανίτης, ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΟΥΤΕ ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΑΜΕΣΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ, ΣΚΟΤΩΘΕΙΣ ΣΤΙΣ 28 Μαρτιου 1822 σε ενεδρα, μαζί με τον αρχηγό Αγγελή Γοβιό και τον αδελφό του Αναγνώστη Γοβιό. Ποια εγκατάσταση λοιπόν έγινε προεπαναστατικά στις Στρόπωνες, όταν μέχρι τα μέσα Μαϊου 1821 ήταν (ήσαν) στη Στερεά με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο; Στις Στρόπωνες εγκαταστάθηκαν αργότερα, οι επιζήσαντες Γιαννάκης και Μητάκης, οι μόνοι που άφησαν απογόνους και μερικά χρόνια μετά, και το παιδί ενός σκοτωθέντος αγωνιστή (δεν αφορά τον Κώτσο), που ορφάνεψε και από μάνα, το οποίο υιοθετήθηκε από τους επιζήσαντες Αρβανίτες και έλαβε το επίθετο Αρβανίτης.
Για να μη σας τα πολυλογώ (επί της ουσίας έγραψα όσα γνωρίζω εν περιλήψει) θα κλείσω με ένα ρητορικό ερώτημα: Αντί να πελαγοδρομεί ο αποσκιρτήσας Αρβανίτης, κ. Αντωνίου, γιατί δεν έψαξε π.χ. για ξάδελφο ή άλλη εκδοχή, αλλά κατασκευάζει ανύπαρκτα γεννεαλογικά δέντρα και σενάρια και προσβάλει για δεύτερη φορά έναν ήρωα;
Ξέρετε; Όταν πιτσιρικάς άκουσα για τον Κώτσο και τον Αγγελή, ενθουσιάστηκα και ψάχνοντας ήθελα να αποδείξω ότι κατάγομαι απ΄ ευθείας από τον Κώτσο!!! Όταν όμως η έρευνα αποδεικνύει ότι ΠΟΤΕ δεν υπήρξαν άμεσοι απόγονοι του καπετάν Κώτσου, ικανοποιήθηκα πλήρως, όταν με ευκολία διαπίστωσα, ότι είμαι κι΄εγώ, ένας απ΄ ευθείας απόγονος του αδελφού του, του οπλαρχηγού Γιαννάκη Δημητρίου Αρβανίτης.
Να αναφερθώ στις άσχετες συμπεριλήψεις στο "βιβλίο;" Στην εγωπαθητική προβολή της προσωπικής του οικογένειας;
Εγώ ένα μόνο θα πω:
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΥ ΖΩ, ΕΥΓΝΩΜΟΝΩ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΑ ΑΚΟΥΡΑΣΤΑ ΜΕΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΡΑΚΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΟΥΝ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ, ΤΟΥ ΚΩΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥΣ.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟΥΣ.
Για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας που βιάσθηκε βάναυσα,
Από Θεσσαλονίκη, 21-10-2014
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ