ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ

Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Κώτσος Δημητρίου  ο Αρβανίτης

Ο τρισέγγονος του θρυλικού ήρωα της επανάστασης του 1821 Κώτσου Δημητρίου – Αρβανίτη, Αντώνιος Ευαγγ. Αντωνίου Αρβανίτης, τόλμησε και κατόρθωσε το ακατόρθωτο, να μας παραδώσει ένα έξοχο βιβλίο για τη ζωή και τους αγώνες του ήρωα που πρόσφερε πολλά στην επανάσταση και δραστηριοποιήθηκε και στην Εύβοια, μαζί με τον Αγγελή Γοβιό.
Ύστερα από μεγάλο και κοπιαστικό διάστημα αναζήτησης στοιχείων από ιστορικούς ειδικούς, εγγράφων αλλά και προφορικές μαρτυρίες μας παραδίδει ένα έργο μεγάλης ιστορικής αξίας 486 σελίδων, με πλουσιότατη βιβλιογραφία που μέσα από κει, εκτός από την ζωή και δράση του Κώτσου Δημητρίου, γίνεται και μια περιληπτική αναδρομή στην αέναη πορεία και συνέχεια του Ελληνισμού
Το βιβλίο μπορείτε να το προμηθευτείτε
Ακαδημίας 78 Δ (Π.Ε.ΦΙ.Π)
Τηλέφωνα. 2103838496
                   2103822586Βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα
Αντωνίου Ευαγγ. Αντωνίου-Αρβανίτη

Ό Αντώνιος Ευαγγ. Αντωνίου - Αρβανίτης, είναι απόγονος, εκ πατρός, του Ήρωα και θρυλικού Οπλαρχηγού τής Εύβοιας κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, Κώτσου Δηµnτρίου. Γεννήθηκε στην Αμφιθέα Ευβοίας, την 30.1.1925. Σπουδές Δηµοτικό Σχολείο Αµφιθέας. Α' Γυµνάσιο και Λύκειο (Όκτατάξιο) Χαλκίδος. Πτυχιούχος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, τότε (Α.Σ.Ο. & Ε.Ε.) και μεταπτυχιακή επιµόρφωση στο ίδιο Πανεπιστήµιο, ως και σε Ινστιτούτα ειδικά για ανώτατα τραπεζικά Στελέχη πτυχιούχων Πανεπιστηµίων (τραπεζική και Πιστωτική Πολιτική κ.λ.π.).
Στρατεύθηκε το 1947 ως το τέλος του 1949. Τριετία λόγω του Συµµοριτοπολέµου η Εµφυλίου πολέµου. Με αρίστευση σε διαγωνισµό τής Eµπoρικής Τράπεζας τής Ελλάδος, προσελήφθη τον Δεκέµβριο του 1949 ως υπάλληλος και υπηρέτησε σε όλα τα Τµήµατα και Υπηρεσίες του Κεντρικού Καταστήµατος στην Αθήνα. Την 9.7.1962, η Διοίκηση τον απέσπασε στο Κεντρικό Κατάστηµα της Τράπεζας Πειραιώς (Σταδίου και Κοραή), λόγω αγοράς τής δευτέρας από την πρώτη, για τον εκσυγχρονισµό του συστήµατoς των τραπεζικών εργασιών της. Η αποστολή του αυτή έθεωρήθη από. τον Διoικητή τής Εµπορικής Τράπεζας, Καθηγητή και Πρύτανη Πανεπιστηµίoυ Στρατή Ανδρεάδη, ως άκρως επιτυχής και έβραβεύθη µε τίτλο και χρηµατικό ποσό. Την 2.4.1963, Ιδρύθnκε η πρώτη Επενδυτική Τράπεζα στην Ελλάδα, η Τράπεζα 'Επενδύσεων. Ό ως άνω Διοικητής, των πέντε (5) Eλληνικών Τραπεζών:Εµπορικής, Ιονικής - Λαϊκής, Πειραιώς, Αττικής και Επενδύσεων µε τα εκατοντάδες Kαταστήµατά τους, σε όλη την Ελλάδα, επέλεξε τον Αντώνιο Αντώνιου - Αρβανίτη ως τον άριστο των αρίστων, όπως ανέφερε εις την Εγκύκλιό του προς τις Τράπεζες, ως Διευθυντής της νέας Τράπεζας Επενδύσεων από της Ιδρύσεώς της (2.4.1963) έως τnν l.10.1980, με σπουδαία τη δράση της. του απενεµήθη περγαµηνή, εύφημος μνεία, βαρύτατο χρυσό έπαθλο, δια τις πολύτιµες υπηρεσίες του προς την Τράπεζα 'Επενδύσεων. Από 2.10.1980 επανήλθε στην Εµπορική Τράπεζα και του ανετέθη η Γενική Διεύθυνση στις πλέον σοβαρές Διευθύνσεις 31. 12.1984, ότε και συνταξιοδοτήθnκε.
Επί Οικουμενικής Κυβερνήσεως Τζαννή Τζαννετάκη) και Διοικnτού Τράπεζας Μιχαήλ Βρανοπούλου και κατ' εντολή τού Πρωθυπουργού, επελέγη ως μέλος τού Διοικnτικού Συμβουλίου της Τράπεζας, 1989 - 1993, εν αγνοία. του, εκ των υπnρετnσάντων σε αυτήν ως το εμπειρότατο, εντιμότατο και ακέραιο Στέλεχος επί τη βάσει των στοιχείων των φακέλων της Τράπεζας.
Έκτός της συμμετοχής του στο Διοικnτικό Συμβούλιο της Τράπεζας, ώρίσθnκε Πρόεδρος τού 14/μελούς Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, Πρόεδρος τού Συμβουλίου Παραπόνων τού Προσωπικού της Τράπεζας, και εκπρόσωπός τnς στο Διοικnτικό Συμβούλιο τού Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε (Ταμείον Συντάξεων), στο όποιο πρόσφερε ύψιστη υπnρεσία διασώσεώς του, από τον νόμο του τότε Υπουργού Εργασίας κ. Δnμnτρίου Σιούφα, εναντιωθείς στερρώς στο Συμβούλιο προς τον Υπουργό, επί πρωθυπουργίας Κων/νου Μητσοτάκn.

Ή Κοινωνική και Φιλανθρωπική δράση του:

ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΙ: 1) 'Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσnς Φίλων των Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.) από της ιδρύσεώς τnς έως σήμερα, πού ο Σύλλογος αυτός έχει παγκόσμια εμβέλεια, όπου υπάρχει Έλλnνας και Ορθόδοξος απανταχού Γης. 2) Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος επί τρεις συνεχόμενες διετίες του Πανελλnνίου Συλλόγου Ορθοδόξου και Βυζαντινής Παραδόσεως «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΆΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» 1978 - 1983 και Α Άντ/δρος 1984-1986, ότε και απεχώρnσε λόγω φόρτου υποχρεώσεών του. 3) Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του «Πανελλnνίου Συλλόγου Θεομnτορικών Προσκυνημάτων» (ΠΑ.ΣΥ.ΘΕ.Π.) 1986 έως σήμερα. 4) Αντιπρόεδρος της Επιτροπής τού Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ηλιουπόλεως (1989-1993). 5) Αντιπρόεδρος τού Διοικnτικού Συμβουλίου της Πανελλnνίου Ορθοδόξου Ενώσεως (Π.Ο.Ε.) και της Εφnμερίδας «Ορθόδοξος Τύπος» (1973 - 2000). 6) 'Ιδρυτής και συντάκτnς τού Καταστατικού του Συλλόγου Αμφιθεατών Ευβοίας «Η ΆΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» και Πρόεδρός του από της ιδρύσεώς του (1983) έως σήμερα. 7) Ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος τού Συλλόγου «Άγιος Νικόδnμος ο Αγιορείτnς» από της ιδρύσεώς του έως σήμερα. 8) Ιδρυτής και Πρόεδρος του Συλλόγου Ι.Ν. Άγίου Δnμnτρίου Άργυρουπόλεως (2002 έως σήμερα), 9) Μέλος της Εταιρείας Φίλων τού Λαού (Λαϊκό Πανεπιστήμιο), 10) 'Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Προστασίας Άγέννnτου Παιδιού (1972 έως σήμερα).

ΙΔΡΥΜΑΤΑ: 1) 'Ιδρυτικό µέλος και Ταµίας τού 'Ορθοδόξου Ιδρύµατος «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» (1975 έως σήµερα). 2) 'Ιδρυτικό µέλος τού Ιδρύµατος Προστασίας Ηθικών και Πνευµατικών Αξιών (Ι.Π.Η.Π.Λ). 3) Ιδρυτικό µέλος και Ταµίας τού Ιδρύµατος Άντιµετωπίσεως Δηµογραφικού Προβλήµατος (Ι.ΛΔΗ.Π.) (1988 έως 27.3.1995).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ, συµµετοχή στα: 1) Σύνδεσµο Πτυχιούχων τού Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (πρώην ΑΣ.Ο & Ε.Ε.), 2) Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδος καί 3) Σύλλογο Συνταξιούχων Εµπορικης Τράπεζας.

Εκδόσεις, Μελέτες, Συγγράµµατα, Δηµοσιεύσεις, Διαλέξεις: α) Σύγγραµµα, Βιβλίο Πινάκων, Άριθµοδεκτών, Άποδοτικότητας και Λειτουργίας Τραπεζών. Πρωτότυπο στο είδος του. Έτoς 1969. β) Σύγγραµµα, σε συνεργασία, μελέτης τού Ελληνικού Τραπεζικού Συστήµατος, Αύγουστος 1979. γ) Βιβλίο 'Οργάνωσης σε 5 Τοµείς της Διευθύνσεως τού Γενικού Λογιστηρίου της Εµπορικής Τράπεζας, 'Ιανουάριος 1984. Δηµοσιεύσεις άρθρων και μελετών του σε ηµερήσιο και περιοδικό Τύπο (Εφηµερίδες και Περιοδικά) Αθηνών. Oµιλίες από Ραδιοφωνικούς και Τηλεοπτικούς Σταθµούς Ε.Ρ.Τ., ΕΡΤ2 (πρώην Υ.ΕΝ.Ε.Δ.), ΕΤ3 ως και από ιδιωτικούς Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθµούς, με θέµατα: Πολύτεκνη Οικογένεια, ΟΙ Εθνοκτόνοι Νόµοι, όπως: Αυτόµατο Διαζύγιο (διάλυση της ευλογηµένης οικογένειας), Άποποινικοποιήσεις Μοιχείας, Αµβλώσεων (εκτρώσεων) ανυπερασπίστων εµψύχων εµβρύων, συζήσεις «συντρόφων» κλπ.

Διακρίσεις: Α' Στον Επαγγελµατικό Τοµέα: 1) Διήλθε όλη την κλίµακα της Ιεραρχίας της Επετηρίδας, από τον κατώτατο έως τον ανώτατο βαθµό. 2) Συµµετείχε σε όλα τα Συµβούλια της Τράπεζας, ως και στα των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Εµπορίου, Νοµισµατικής Επιτροπής και Ένωσης Ελληνικών τραπεζών για θέµατα πού αφορούσαν στην Τράπεζα. 3) Βραβεύσεις από τις Τράπεζες Επενδύσεων και Εµπορική με Επαίνους και Έπαθλα βαρύτιµα.

Β' Στον Κοινωνικό - Φιλανθρωπικό Τοµέα: 1) Αριστείον (Βραβείον) από την ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ ΑΘΗΝΩΝ το 1979 για τη δράση της Π.Ε.ΦΙ.Π. σε χρόνο µμόλις 7 ετών τότε. 2) Τον Σύλλογο Ελλήνων Λογοτεχνών δύο φορές, Διπλώµατα - Βραβεία «ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ» την 31.3.1979 και την 22.12.1984. 3) Τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. 4) Το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, Πατριάρχης κυρός Δηµήτριος. 5) Τούς Πατριάρχας Ιεροσολύµων, Αλεξανδρείας, Μόσχας Ρωσσίας και Σόφιας Βουλγαρίας. 6) Την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. 7) Τούς Άρχιεπισκόπους Αθηνών κυρούς Ιερώνυµον (Κοτσώνην), Σεραφείµ (Τίκαν) και Χριστόδουλον (Παρασκευαΐδην). 8) Το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας (Κ.Σ.Ο.). 9) Τον Αθλητικό Όμιλο Αμφιθέας - Ευβοίας (Μάρτιος 2002). 10) Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ι.Ν. Άγίας Τριάδος Αμφιθέας Ευβοίας. 11) Τον Μορφωτικό Σύλλογο Βούνων Ευβοίας και άλλα.

Ποτέ δεν ανήκε ή εντάχθηκε σε πολιτική η κομματική Παράταξη. Αγαπά και λατρεύει την Πατρίδα του, όπως όλοι οι Έλληνες.

Το σύνθημά του είναι: Αγάπησε τον πλησίον σου και βοήθησέ τον με την καρδιά σου.

Την 25.1.2004, ο Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ξηροχωρίου και Βορείων Σποράδων Κύριος Κύριος Χρυσόστομος (Τριανταφύλλου) τον προχείρισε από Ψάλτη σε Αναγνώστη, στον Ι Ναό Αγίας Τριάδας Αμφιθέας.

ΟΙκογενειακή Κατάσταση:
'Έγγαμος (18.4.1955). Σύζυγος Μαρία Σταματίου Κανάρη. Γόνος ιστορικής οικογένειας, του Μπουρλοτιέρη Κωνσταντίνου Κανάρη, Ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Διδασκάλισσα. Τέκνα, δύο θυγατέρες, Ειρήνη (1956), και Βασιλική (1963), Καθηγήτριες με μεταπτυχιακά η πρώτη στην Αγγλία, η δεύτερη στη Νέα Υόρκη Αμερικής. Η Ειρήνη Καθηγήτρια Αρσακείου Ψυχικού και η Βασιλική Καθηγήτρια σε Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι Αμερικής επί 13 έτη μαζί με το σύζυγό της στο ίδιο Πανεπιστήμιο, τώρα πλέον της lΟετίας στα Σχολεία Γείτονα Βάρης. Έγγαμες και οι δύο. της Ειρήνης σύζυγος ο Κλεάνθης Ί. Ισραηλίδης και της Βασιλικής ο Χρίστος Δουληγέρης, αμφότεροι Καθηγηταί Πανεπιστημίων. Εγγόνια πέντε. ΕΙρήνη δύο τέκνα. Η θυγατέρα της Καθηγήτρια και ο Γιος σε μεταπτυχιακό (Διδακτορικό) στην Αγγλία. ΒΑ. Βασιλική τρία τέκνα. Η πρώτη για Master στο Cοlumbia Νέα Υόρκης Αμερικής, ο δεύτερος Β' /ετής φοιτητής Πολυτεχνείου (Μετσόβειο) Αθηνών και η τρίτη Γ' Λυκείου, Σημαιοφόρος. 'Όλα τα Εγγόνια αριστούχα με υποτροφίες. Διαμονή, όλοι μαζί σε Ιδιόκτητη 4/ώροφη οικοδομή στην Αργυρούπολη. Ευχαριστούν τον Κύριο και την Παναγία για την Ευλογία και την Προστασία τους

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

Εκδρομή στην Αγία Θεοδώρα στη Βάστα Αρκαδίας
Στις 28 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο,
θα πραγματοποιηθεί προσκυνηματική εκδρομή
στην Αγία Θεοδώρα,
στη Βάστα Αρκαδίας.

Δηλώστε συμμετοχή στα τηλέφωνα
2228051210 και 6973043540 (Χριστίνα Γιαννούκου)
2228051479 και 6973446209 (Κατερίνα Κυράνα)

Τιμή συμμετοχής 20 ευρώ

Εορτή της Συνάξεως του Αρχαγγέλου Γαβριήλ.


Στις 12 και13 Ιουλίου, στην Κάτω Στενή, στον Ιερό Ναό των Αγίων Ταξιαρχών, τελέστηκε εσπερινός και Θεία Λειτουργία αντίστοιχα, εορτάζοντας την σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ.


Η ιερά αυτή εκδήλωση γίνεται κάθε χρόνο εδώ και μια εξαετία και έχει θεσπισθεί από τον εφημέριο της Κάτω Στενής π. Γεώργιο Τσουνή. Και κάθε φορά φιλοξενείται Ιερά Εικόνα ή Ιερά Λείψανα.

Αυτή τη φορά φιλοξενήθηκε η Αγία Κάρα του Αγίου Παρθενίου, Επισκόπου Λαμψάκου του Θαυματουργού, προστάτη των καρκινοπαθών η οποία φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Μακρυμάλλη.


Την παραμονή 12 Ιουνίου τελέστηκε εσπερινός όπου χοροστάτησαν οι:

Γεώργιος Τσουνής (Κάτω Στενή)
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου (Άνω Στενή)
Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος (Άγιος Ταξιάρχης Χαλκίδος)
Χρυσοβαλάντης Φιλντίσης (Άγιος Ταξιάρχης Χαλκίδος)
Κετσετζής Ιωάννης (Καθενοί)
Σίδερης Κωνσταντίνος (Αμφιθέα)
Βασίλειος Μπισμπιρούλας (Πούρνος, Μίστρος, Μαυρόπουλο))
Χριστόδουλος Μάνιας (Άγιος Νεκτάριος Χαλκίδος)
Θεοφύλακτος Τσαγκάρης (Ευαγγελίστρια Χαλκίδος)
Εμμανουήλ Βιολάκης (Πισσώνας)


Ακολούθησε λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και της Αγίας Κάρας του Αγίου Παρθενίου και στη συνέχεις, με το πέρας του εσπερινού σερβιρίστηκε στους πιστούς ευλογημένο φαγητό (κρέας με μανέστρα)

Την επομένη μέρα 13 Ιουλίου τελέστηκε Θεία Λειτουργία.

Επίσης έγινε δέησης υπέρ των καρκινοπαθών και πάντων των ασθενών.


Ο εφημέριος της Κάτω Στενής Γεώργιος Τσουνής ευχαριστεί θερμά τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Μακρυμάλλη Ιάκωβο Μπαλωμένο για την παραχώρηση της Αγίας Κάρας την ημέρα της εορτής και επίσης ευχαριστεί τους ιερείς, τους ψάλτες, τους επιτρόπους, όσους πρόσφεραν κρέας και ότι άλλο χρειάστηκε για την παρασκευή του φαγητού, αυτούς που μαγείρεψαν το φαγητό, καθώς και όλους τους πιστούς που στα τελευταία έξι χρόνια που έχει καθιερωθεί αυτή η θρησκευτική εκδήλωση είναι πάντα παρόντες δείχνοντας έτσι το βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα που τους διακατέχει και την αγάπη τους για την εκκλησία.

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

Γιορτάστηκε στη Στενή η 182η επέτειος της ενσωμάτωσης της Εύβοιας στην ΕλλάδαΗ Πανευβοïκή Ομοσπονδία Ελλάδας (Π.Ο.Ε.), σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, και τον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων πραγματοποίησαν στη Στενή, το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Ιουνίου 2012, εορταστικές εκδηλώσεις για την 182η επέτειο της Ενσωμάτωσης της Εύβοιας στην Ελλάδα.

Κατά την έναρξη την των εκδηλώσεων απηύθυναν χαιρετισμούς ο εφημέριος της Στενής αιδεσιμότατος π. Κων/νος Παπαγεωργίου, ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Γεώργιος Μπαντούνας, ο Δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων κ. Ιωάννης Μπουροδήμος, και ο πρόεδρος της Πανευβοïκής Ομοσπονδίας Ελλάδας κ. Τζάνος Ορφανός.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Βασίλης Βεργέτης, ο Αντιδήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων κ. Νικόλαος Κοντάκης, ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Διρφύων κ. Αθανάσιος Μάλλιαρης, ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΕ κ. Ελευθέριος Κωνσταντινάκης, ο πρόεδρος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Στενής κ. Αθανάσιος Βαρτζής, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, και πολύς κόσμος.

Η βραδιά έκλεισε με παρουσίαση, διαφόρων χορών από τα χορευτικά συγκροτήματα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, και συγκεκριμένα, 1) από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ψαχνών, οι «Ρίζες», 2) από τον Φυσιολατρικό και Ορειβατικό Σύλλογο Στενής, τα «Δρολόπια»,3) από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μακρυκάπα, «Βάβουλα», 4) από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Στροπώνων, 5) από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας η «Δέλφη», και 6) από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τριάδας ο «Νικόλαος Κριεζώτης».

Επίσης στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Στενής, υπήρχε έκθεση εικαστικών από τις κυρίες Κική Πηλιχού και Μαρία Βότση.

Κατά την δεύτερη ημέρα των εκδηλώσεων μετά τη θεία λειτουργία, έγινε δοξολογία από τον πανοσιολογιότατο Ιεροκήρυκα - Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας, πατέρα Ιωάννη Καραμούζη, στον Ιερό Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου Στενής και εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας ο Πρόεδρος της Πανευβοϊκής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΠΟΕ) κ. Τζάνος Ορφανός. Στη συνέχεια τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο της Στενής, έγινε κατάθεση στεφάνων από τις τοπικές αρχές και άλλους επισήμους, και επίδοση αναμνηστικών.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχαν, το Σάββατο η Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων κα Βάσω Μελά και την Κυριακή η Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων της ΠΟΕ κα Κική Πηλιχού.
Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Εορτασμός για την ενσωμάτωση της Εύβοιας στην Ελλάδα.


Στη Στενή της Εύβοιας θα πραγματοποιηθεί ο εορτασμός για την ενσωμάτωση της Εύβοιας στην Ελλάδα. Στις 9 και 10 Ιουνίου 2012.

Άνω Στενή. Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί από το βράχο της Στενής.

Την εκδήλωση οργανώνει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας, ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων και η Πανευβοϊκή Ομοσπονδία Ελλάδος (ΠΟΕ)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει


Το Διδακτήριο Στενής που θα γίνουν οι εκδηλώσεις το Σάββατο 9-6-2012.
Σάββατο 9 Ιουνίου 2012
(Στον προαύλιο χώρο του Διδακτηρίου Στενής)
18.0 Προσέλευση κοινού
18.15 Προσέλευση επισήμων
18.30 Επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων της «Ενσωμάτωσης της Εύβοιας στην Ελλάδα» στη Στενή Ευβοίας
α )Καλωσόρισμα και ευχές από τον Αιδεσιμότατο πατέρα Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου
β )Χαιρετισμός Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας
γ )Χαιρετισμός Δημάρχου Διρφύων-Μεσσαπίων
δ )Χαιρετισμός επισήμων
ε )Χαιρετισμός προέδρου ΠΟΕ

20.00 Παρουσίαση χορευτικών Συλλόγων του δημοτικού συγκροτήματος του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, ενώ παράλληλα στον ίδιο χώρο θα λειτουργεί έκθεση εικαστικών της Κυριακής Πηλιχού και της Μαρίας Βότση.
Ο Ιερός Ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου που θα τελεσθεί η Λειτουργία και η δοξολογία.
Κυριακή 10 Ιουνίου 2012 09.00 Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία στον Ιερό Ναό Κοίμησης Θεοτόκου Στενής 10.15...Δοξολογία στον Ιερό Ναό Κοίμησης Θεοτόκου ΄Στενής
10.45 Εκφώνηση Πανηγυρικού της ημέρας από τον Πρόεδρο της ΠΟΕ
11.15 Επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες στο Ηρώο της Στενής
          Απόδοση τιμών από Φιλαρμονική του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων
          Κατάθεση στεφάνων
          Εθνικός Ύμνος
          Επίδοση αναμνηστικών
          Τέλος εκδήλωσης

Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

Ανακοίνωση                                            ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

                                      Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Κάτω ΣτενήςΣτα πλαίσια της εορτής του Αγίου Πνεύματος, ο Εφημέριος και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, σας προσκαλεί την παραμονή 3 Ιουνίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 7 μ.μ. όπου θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός μετά Θείου Κηρύγματος. Ώρα 8.μ.μ. θα γίνει η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας.
Μετά το πέρας του Εσπερινού θα δοθεί ευλογημένο φαγητό και στη συνέχεια θα ακολουθήσει στο προαύλιο του Ναού γλέντι με παραδοσιακούς χορούς και ζωντανή ορχήστρα.
Ανήμερα, Δευτέρα 4 Ιουνίου και ώρα 7 π.μ. θα τελεστεί Όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
Η παρουσία των Απανταχού Στενιωτών και όλων των ευλαβών Χριστιανών θα μας χαροποιήσει ιδιαιτέρως.

Μετά τιμής
Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

Πατήρ Γεώργιος Τσουνής.

Ανακοίνωση


Ο Εφημέριος, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος Αμφιθέας και ο Σύλλογος Αμφιθεατών – Νομού Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ», σας προσκαλούν στις 3 και 4 Ιουνίου, στο γιορταστικό διήμερο του Αγίου Πνεύματος.
Την παραμονή 3 Ιουνίου θα τελεστή Μέγας Εσπερινός και Λιτάνευση της ιεράς Εικόνος.
Μετά το πέρας του Εσπερινού θα προσφερθεί φαγητό (γιόρτιασμα) στους παρευρισκόμενους πιστούς και θα επακολουθήσει χορός και γλέντι.
Ανήμερα στις 4 Ιουνίου θα τελεστεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
Το φαγητό και η οργάνωση γενικότερα είναι προσφορά του Συλλόγου Αμφιθεατών-Νομού Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» με την υποστήριξη και συμπαράσταση της Εκκλησιαστικής Επιτροπής.

Σας περιμένουμε